Financujeme

 • Nová i ojetá vozidla
 • Maximálně do 11 let stáří
 • Osobní i užitkové vozy do 3,5 t
 • Na úvěr nebo leasing

 

Občan starší 18 let (nepodnikatel)

 • Platný občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Hlavní pracovní poměr (žadatel o úvěr nesmí být ve výpovědní lhůtě)
 • Žadatel o úvěr poskytne prodejci další informace (telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.)

 

Firma nebo OSVČ

 • Platný občanský průkaz oprávněné osoby
 • Druhý doklad oprávněné osoby (řidičský průkaz, pas…)
 • Platný živnostenský list, koncesní listina nebo výpis z obchodního rejstříku
 • OSVČ musí být v činnosti alespoň 3 měsíce, právnická osoba minimálně rok

VÝHODY FINANCOVÁNÍ ESSOX

 

 • Poskytneme Vám až 100 % ceny vozu – dle typu a stáří vozidla
 • Můžete si zvolit délku splácení od 12 do 84 měsíců, dle stáří vozidla (úvěr je sjednán do data splatnosti poslední sjednané měsíční splátky)
 • Možnost jednoduchého sjednání výhodného pojištění automobilu
 • Rychlé a snadné schválení žádosti o úvěr nebo leasing
 • Úvěr je sjednán s pevnou úrokovou sazbou; úroková sazba je neměnná po celou dobu splácení
 • Kdykoliv máte možnost úvěr předčasně splatit
 • Účelově vázaný úvěr na koupi zboží/automobilu
 • Úvěr může být zajištěn ručitelským závazkem; ručitelem může být fyzická osoba způsobilá ke sjednání ručitelského závazku
 • Úvěr je zajištěn zajišťovacím převodem vlastnického práva k financovanému vozidlu (automobilu) svědčícímu společnosti ESSOX po dobu trvání pohledávky z úvěrové smlouvy vyplývající.SPOČÍTEJTE SI FINANCOVÁNÍ